Välkommen till Failure Day

Förra året sågs vi första gången. Nu fortsätter framgången.

13 oktober 2022

Failure Day - en plats för lyckade misslyckanden!

–  Varför är det viktigare än någonsin att prata om misslyckanden?

–  Hur kan vi identifiera och försvaga de hinder som finns för att lyckas med våra misslyckanden?

Innovation och lärande har alltid varit verksamhets- kritiskt och en viktig del i organisationers framgång. I dagens arbetsliv som kännetecknas av hög komplexitet, behov av flexibilitet och snabbhet är upplevelser att saker inte blir som man önskat eller förväntat sig, så kallade misslyckanden, ett ofrånkomligt inslag. Sådana upplevelser har visat sig utgöra en viktig källa till inno- vation och lärande i organisationer. Hur de bemöts och hanteras påverkar både medarbetarnas välbefinnande och organisationens förmåga att utvecklas och leverera kvalitet.

Många av dessa misslyckanden går dock förlorade eftersom det finns både organisatoriska och psykolo- giska barriärer som hindrar att de diskuteras och delas inom organisationen. Risken är då att möjligheten till lärande, kvalitetsförbättringar och ökat välbefinnande förloras. De flesta moderna organisationer brottas med att utveckla en kultur där lärande av misslyckanden sker naturligt. Om vi vet detta varför misslyckas så många med att lära av misslyckanden? Hur skapar vi en miljö där vi delar misstag och ständigt är i innovation och lärande?

Genom att bjuda in dig till Failure Day vill vi bidra till att fördjupa förståelsen av misslyckanden. Du kommer tillsammans med andra ledare och experter ta del av, undersöka och experimentera kring misslyckanden:

  • de senaste forskningsrönen om misslyckandets dynamik vad som möjliggör och hindrar lärande
  • öka din förmåga att kartlägga hinder för lärande av misstag på individ och organisationsnivå och hur du kan påverka dig själv och din organisation
  • dela egna erfarenheter och ta del av hur andra organisationer praktiskt har gått till väga.

Vad du får

Du får med dig ny kunskap om varför misstag och miss- lyckanden är viktiga källor för ökat lärande, engage- mang, välbefinnande och innovationskraft. Vi vill även ge dig som deltagare nya insikter och konkreta verktyg som du omgående kan använda.

Du är välkommen att fira Failure Day den 13 oktober med oss! Vi hoppas du vågar komma och tillsam- mans med oss arbeta med det som hindrar och hjälper oss att ”lyckas med våra misslyckanden”!


Röster från deltagare på Failure Day 2021

”Det var ett väldigt givande dag med diskussioner och insikter som vi senare kunde ta direkt vidare in i vårt dagliga arbete. Jag skulle säga att vi på TAKEDA tack vare det vi lärt oss under Failure Day är på väg att få en förbättrad ”speak up culture”.

Magnus Andersson, Takeda


Om ni skulle ”misslyckas” med att dyka upp på Failure Day ställer vi gärna upp och skräddarsyr en egen Failure Day för din organisation. Kontakta Pär eller Jonas så diskuterar vi hur ett sådant upplägg kan se ut.

”We are programmed at an early age to think that failure is bad. That belief prevents organizations from effectively learning from their missteps.”

Amy C. Edmondson, professor och författare av “Fearless Organizations

Dag och tid

Failure Day är uppgraderat till ett digitalt möte kl 16.00-17.00 på Zoom. Maila Pär om ditt deltagande på: par@359leadership.se

Investering

Ordinarie pris: 3 900 kr inkl fika och dokumentation. Gruppris: 5 deltagare från samma organisation betalar för 4. Om 6 eller fler från samma organisation enligt offert. Vid anmälan innan 24 september betalar du 3 400 kr! Priserna är exklusive moms.

Begränsat antal deltagare.

Kontakt

Pär Skoglund Finquist | 0703 26 12 56, par@359leadership.se

Jonas Dahl | 070 761 6601, jonas.dahl@gaialeadership.com

Torbjörn Skymning | 073 506 58 81  torbjorn.skymning@gaialeadership.com

Failure Day leds av:

Jonas Dahl, Gaia Leadership

är organisations- och ledarskapsutvecklare med mer än 20-års erfarenhet av att lyfta organisationer, ledningsgrupper och ledare till högre nivåer. Jonas har egen chefserfarenhet och doktorerar kring ”Emotional Dimensions of Failure Sharing” vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Skoglund Finquist, 359 Leadership

är coach och ledarskapskonsult med bland annat 20 års yrkeserfarenhet från läkemedelsindustrin varav de senaste 10 åren med ledarskapsutveckling. Pär brinner för att skapa utrymme för ett mer kreativt medvetet ledarskap där lärande av misstag är en självklarhet.

Torbjörn Skymning, Gaia Leadership

är konsult och coach inom organisations-, kultur och ledarutveckling. Med starkt engagemang för kundens framgång arbetar Torbjörn med att möjliggöra inre och yttre transformation.