Co-Creation

Samskapande

Hur arbetar vid med Co-Creation?

Våra insikter är att många av de utmaningar vi stöter på som organisationer är  så komplexa att vi inte klarar av att lösa dem själva längre. Vi behöver ett annat sätt att interagera. Kundfokuset kan också tyvärr komma i  skymundan även om det är huvudsyftet för verksamheten. Du kanske också kan känna igen dig i att vi alltför sent involverar kunden om hur de ser på våra produkter och tjänster?  Vi tror på ett annat sätt att kommunicera med våra kunder – att gå från monolog, till dialog och och allra helst till samskapande. 359 Leadership vill hjälpa till att skapa det utrymme och den miljö som främjar att vi möts jämbördigt med ett äkta partnerskap för att  tillsammans kunna lösa gemensamma utmaningar.

En röd tråd i  vårt arbete är utveckling. Inom co-creation har det tagit sig uttryck i  att t ex  skapa nya mötesmetoder för att bättre interagera både inom organisationer och med kunderna. Konkret består det i att träna på och inspireras av faciliteringsverktyg, innovationsmetoder som t ex. Design Thinking, agila metoder, verktyg för att förbättra Customer Experience samt att utbilda organisationer i facilitering. Vi anpassar våra metoder till era behov och vi ser gärna till att träna er (“train-the”trainer”) så att ni själva kan fortsätta facilitera co-creation  i egen regi. 

Ett exempel på att alla kan bli mer kreativa…

Om vi ges rätt förutsättningar kan vi alla bidra bättre med våra idéer. Det var drivkraften bakom ett projekt Pär tidigare lett, “Spark of Creativity” som initierades för att frigöra den kreativa potentialen hos medarbetarna och omfattade bland annat samarbete med Nobelmuseet. Projektet fick 2018 ett Platinum Award av International Association of Facilitators https://www.iaf-world.org/site/award-winner/spark-creativity.

Om vi har roligt tillsammans åstadkommer vi bättre resultat och vill bidra till att hitta mer avslappnade och lekfulla  former för att “tända kreativitetsgnistan”. Vi tror på att “Det är i balansen mellan lekfullhet och allvar som kreativiteten föds!” Ett konkret sätt som vi gör detta på är när vi faciliterar kreativa workshops med  Innovationsspelet Innovate or Dinosaur, “either we innovate or we die out”.  Spelet är ett lekfullt sätt att konkretisera den kreativa processen. Först katalyseras idéer s.k. expansivt tänkande för att i nästa steg via reduktivt tänkande utmana idéerna och utveckla dem vidare till innovationer.

Vad kan du själv göra?

Ett exempel:
Mycket av co-creation kan du testa att börja göra själv. Ett sätt att gå till väga är GOOBing- Going Out Of Building. Ge dig ut från ditt företag och upplev hur andra gör. Använd ditt nätverk och samskapa. Vi har mycket att lära av varandra!

Och om ni  behöver du hjälp att komma igång eller inspiration hjälper vi självklart  gärna till!

Ett exempel till…
Vi tror på vikten av att lära sig om misstag. Lärande av misstag har varit i ropet länge. Men hur kommer det sig att det är så svårt? Ibland överarbetar vi en presentation internt för att vi inte vill att den skall missuppfattas externt av våra kunder. Vi delar gärna med oss hur man handgripligen kan göra i en organisation för att se sina misstag mer som lärdomar och en förutsättning för kreativitet och innovation. Läs gärna en artikel om Lärande av misstag som Pär har skrivit här:

http://www.pharma-industry.se/wp-content/uploads/2019/05/redigerad-failure.pdf