Kreativt Medvetet Ledarskap

Vi vet hur det är att vara chef både när det är som värst kan man kan känner sig “platt som pannkaka” klämd mellan olika intressenter och när ledarskapet går lätt och smidigt. Dessa praktiska erfarenheter från ledarskap  har vi  mycket nytta av när vi coachar chefer och ledare i organisationer. Vi arbetar med ledarskapet på olika nivåer i organisationer både på organisations-, grupp- och individnivå. Ledare behöver utvecklas både kompetensmässigt (longituditionell utveckling) och genom att öka medvetandet, s k vertikal utveckling.

Hur gör vi det?

Några av våra viktigaste arbetsredskap är Leadership Circle och Coaching.

Leadership Circle

Vi utgör en av de få organisationer i Sverige som är certifierade i The Leadership Circle Profile (TLC) i Sverige. TLC är både en ledarskapsmodell och en uppsättning mätverktyg, bland annat en 360 graders analys, och är ett utmärkt sätt att börja “resan” med att utveckla ledarskapet för alla nivåer i en organisation.

Coaching

Chefer och medarbetare behöver kunna växla mellan olika roller i sitt ledarskap. En av de viktigaste färdigheterna att utveckla är att smidigt kunna “växla”  roll beroende på situation. Vi hjälper dig att utöka och utveckla din “växellåda”. Ibland behöver man som chef kunna vara visionär för att i nästa stund kunna instruera en medarbetare för att sen växla till rollen som coach.