Business Transformation

Individer och organisationer som inte utvecklas stagnerar. Ibland handlar utvecklingsarbetet om små stegvisa förbättringar och ibland en fullständig förvandling – en transformation. Vår erfarenhet kommer från att leda och coacha transformation från flera olika typer av organisationer. Att lyckas med en transformation är svårt. En studie visar att enbart 15% lyckas. Vi har lärt oss att framgångsfaktorerna är högt engagemang i hela organisationen, en kreativ ledarskapskultur som visar vägen och en kontinuerlig öppen och ärlig dialog om de faktorer, tankesätt och beteenden som både främjar och hämmar utvecklingen. Även om arbetet med organisationens struktur är viktig är den avgörande faktorn att lägga mer kraft och energi på att utveckla organisationens kultur. 

Ett av de projekt där dessa förhållningssätt applicerades var
Business Transformationsprojektet på Roche Sverige, ett projekt som Pär tidigare varit med och lett. Det har uppmärksammats av International Assocation of Facilitators med en “Impact Award”. Ta del av projektet här: https://www.iaf-world.org/site/award-winner/transformation-roche-sweden 

359 Leadership kan hjälpa er att lyckas med er Business Transformation med ett skräddarsytt upplägg utifrån era behov!