Coaching

Chefer och medarbetare behöver kunna växla mellan olika roller i sitt ledarskap. En av de viktigaste färdigheterna att utveckla är att smidigt kunna “växla”  roll beroende på situation. Vi hjälper dig att utöka och utveckla din “växellåda”. Ibland behöver man som chef kunna vara visionär för att i nästa stund kunna instruera en medarbetare för att sen växla till rollen som coach.

Vår erfarenhet från att ha coachat ett hundratal ledare är att om ni utvecklar rollen som coach i er organisation kan få en kraftfull utveckling av ledarskapet och på kortare tid få mer lärande och utveckling med mindre ansträngning. Vi har också sett från våra insatser att coaching i sig även ökar självmedvetenheten hos ledaren. Sammantaget kan man genom att fokusera på coaching, utveckla flera av kompetensområdena inom kreativt medvetet ledarskap. International Coach Federation (ICF) den största professionella internationella coachorganisationen definierar coaching så här:

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential”. Vem säger nej till det?

 

Hur arbetar vi med Coaching?

Vi arbetar med att utveckla Coaching för individuellt stöd och utveckling, flerdagars workshops med ert ledarteam med fokus på både coaching och förmågan att växla mellan de olika roller som ledare behöver använda.

Pär är lugn och trygg som coach och han har en förmåga att "lyssna mellan raderna", att höra det som inte sägs. Han ställer mycket frågor som leder till eftertanke och egen reflektion. Han ser potentialen och leder mig i samtalet så att jag själv ser lösningar och möjligheter för att komma vidare. Pär är en utmärkt coach och jag kan varmt rekommendera honom.